‘Raamsdonk is een verbinding tussen Waspik en Raamsdonksveer’

Raamsdonk is een agrarisch dorp dat samen met Raamsdonksveer onderdeel is van de gemeente Geertruidenberg. Raamsdonksveer is een dorp met groot industrie gebied en Geertruidenberg een oud vestingstadje met mooie oude kern. De in de gemeente gevestigde Amercentrale met koeltoren is van heinde en ver te zien.

Raamsdonk is ook een van de dorpen van De Langstraat, een regio die loopt van Raamsdonksveer tot aan ’s Hertogenbosch.

‘Raamsdonk is een verbinding tussen Waspik en Raamsdonksfeer’

Raamsdonk is een agrarisch dorp dat samen met Raamsdonksveer onderdeel is van de gemeente Geertruidenberg. Raamsdonksveer is een dorp met groot industrie gebied en Geertruidenberg een oud vestingstadje met mooie oude kern. De in de gemeente gevestigde Amercentrale met koeltoren is van heide en ver te zien.

Raamsdonk is ook een van de dorpen van De Langstraat, een regio die loopt van Raamsdonksveer tot aan ’s Hertogenbosch.

Raamsdonk is de verbinding tussen Waspik en Raamsdonksveer. Het is een dorp met veel oude boerderijen die nu voornamelijk als woonboerderij worden gebruikt. Kenmerkend voor het dorp is dat veel van de (voormalige)  boerderijen iets schuin op de weg staan.

Raamsdonk is een hecht agrarisch dorp met diverse landbouwbedrijven in het dorp en buitengebied.

In de jaren 60 a 70 zijn er veel ontwikkelingen geweest. Zo werd er een ruilverkaveling gehouden waardoor bedrijven verplaatst konden worden naar de polder tussen Raamsdonk en Waspik en vertrokken boerenzoons naar de Noordoostpolder om er een landbouwbedrijf te starten.

boeren inzicht buitengebied Geertruidenberg

De aanleg van de A27 en de A59 (Maasroute) zorgden ook voor grote veranderingen in het buitengebied.

De ligging aan de Bergse Maas verklaart dat de grondsoort hoofdzakelijk klei is, wat zowel voor als nadelen kent. Kleigrond is vruchtbaar maar wel eens moeilijk te bewerken.

Geniet van de mooie vergezichten tijdens de fietstocht.

Met de aanleg van de A27 en A59 zijn er veel bedrijven verplaatst vanuit het dorp naar het buitengebied. (polders van Raamsdonk en Waspik).

Er zijn veel diverse bedrijven, akkerbouw, fruitteelt, varkenshouderij,  melkveehouderij en loonwerk.