‘Een gevarieerd buitengebied’

‘Een gevarieerd buitengebied’

De gemeente Oosterhout heeft vanaf de jaren 60 / 70 van de vorige eeuw een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Huizen bouwen was het credo: diverse wijken en industrieterreinen werden vervolgens gebouwd. En telkens op landbouwgrond. Boeren verplaatsten hun bedrijf naar elders in binnen of buitenland. En de vrijgekomen boerderijen werden mooie woonboerderijen.

‘Een gevarieerd buitengebied’

‘Een gevarieerd buitengebied’

De gemeente Oosterhout heeft vanaf de jaren 60 / 70 van de vorige eeuw een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Huizen bouwen was het credo: diverse wijken en industrieterreinen werden vervolgens gebouwd. En telkens op landbouwgrond. Boeren verplaatsten hun bedrijf naar elders in binnen of buitenland. En de vrijgekomen boerderijen werden mooie woonboerderijen.

De land en tuinbouw heeft vanaf de jaren 60 ook in Oosterhout een forse ontwikkeling doorgemaakt. Schaalvergroting, verdergaande mechanisatie deden hun intrede en die ontwikkeling loopt heden ten dage nog steeds.

De Ruilverkaveling in de 70 er jaren droeg bij aan efficiënter werken. Diverse boerderijen werden verplaatst vanuit dorp of stad. Door betere ontwatering konden percelen groter worden en nieuwe verharde wegen droegen bij aan een betere bereikbaarheid van de percelen. Kijk eens op de site “Topotijdreis” van het kadaster. Je kunt dan tot ong 200 jaar terug in de tijd om te zien hoe de ontwikkeling van een gebied/dorp/stad of streek is geweest.

De laatste jaren hebben verschillende agrarische ondernemers stappen gezet in wat genoemd wordt “verbreding” : Dit betekent dat er naast het bedrijf een neventak wordt ontwikkeld. Je kunt denken aan oa zorgboerderij, het maken en huisverkoop van streekproducten, kinderopvang, B en B , minicamping of speelboerderij. Het doel is om het inkomen van het bedrijf te verbeteren.

De agrarische sector staat de laatste jaren flink onder druk. Met grote regelmaat worden regels en eisen opgelegd op het gebied van oa milieu en dierenwelzijn. Regels en eisen die kostprijsverhogend werken en die door de afnemer (= supermarkt en /of uiteindelijk de consument) niet betaald worden.

De eisen van de overheid geven veel onzekerheid voor de agrarische ondernemers. Er moeten keuzes gemaakt worden, maar wat is een goede keuze? Voordat de keuze is uitgevoerd zijn de regels vaak weer aangescherpt. En is de investering mogelijk voor niets is geweest.

Ondanks die onzekerheid zorgt de agrarisch ondernemer vaak samen met zijn gezin elke dag weer met veel passie voor zijn dieren en gewassen. Die zorg is de basis voor kwalitatief hoogwaardig en veilig Nederlands voedsel dat elke dag weer in de winkel ligt.