‘Alles is er’

‘Een gevarieerd buitengebied’

Drimmelen is een landelijke gemeente in een drukke infrastructuurrijke regio met industrie tussen steden. Drimmelen bestaat naast een aantal dorpen en stadjes uit een groot buitengebied met landbouw en natuur. Een groot deel van die natuur ligt in de Biesbosch. Drimmelen is een samenvoeging van 3 voormalige gemeenten met o.a. de kernen Made, Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Wagenberg, Terheijden naast een paar gehuchten zoals Blauwe Sluis, Helkant en Oud Drimmelen.

‘Een gevarieerd buitengebied’

‘Alles is er’

Drimmelen is een landelijke gemeente in een drukke infrastructuurrijke regio met industrie tussen steden. Drimmelen bestaat naast een aantal dorpen en stadjes uit een groot buitengebied met landbouw en natuur. Een groot deel van die natuur ligt in de Biesbosch. Drimmelen is een samenvoeging van 3 voormalige gemeenten met o.a. de kernen Made, Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Wagenberg, Terheijden naast een paar gehuchten zoals Blauwe Sluis, Helkant en Oud Drimmelen.

Drimmelen ligt tussen de Moerdijkbruggen in het westen, Hollands Diep en Dordtse Biesbosch in het noorden, de Amertak met de beeldbepalende Amercentrale in het oosten en het riviertje de Mark en Markkanaal in het zuiden. Al met al op het grensvlak van Holland en Brabant, noord en zuid. Een deel van onze Brabantse gemeente hoorde ooit ook bij Holland, net zoals het nabije oude stadje Geertruidenberg.

Een streek met heel veel grenshistorie van en met strijd door de eeuwen heen, tegen het water, maar ook tegen en met buitenlandse mogendheden, waarbij de linies, schansen en vestingwerken nog getuigen. Alle gezindten zijn hierdoor van oudsher ook aanwezig en dat tekent deze regio anders dan we van Brabant gewend zijn. Alle grondsoorten zijn aanwezig, klei, zand en veen. Daarmee zijn ook alle landbouwsectoren aanwezig en is er geen een die er als enig boven uitsteekt.

Met de al genoemde Biesbosch is er ook veel waterroerisme. De Biesbosch ontstond in 1421 na de St. Elisabethsvloed. Deze vloed tekende het boerenland in onze regio en dat maakt dat alles aanwezig is qua agrarische sectoren, van intensief tot biologisch, met alle plantaardige sectoren (akkerbouw, fruitteelt, glastuinbouw, wijngaard, vollegrondsgroenten, agroforesty) en alle veehouderijsectoren (melkveehouderij, vleesrunderen, schapen, varkens, kippen, geiten), naast minicampings, zorgboerderijen, boerderijwinkels, kaasmakerijen, paardenpensions aanwezig.

Wellicht vergeten we nog wat te noemen. Deze diversiteit vraagt flexibiliteit en daarbij dient er dus inclusief gedacht te worden door iedereen op alle vlak. Juist deze diversiteit en veelheid maakt Drimmelen agrarisch uniek. Drimmelen wil een groene long van rust en ruimte zijn met natuur en zeker ook onze zeer diverse landbouw in de drukte tussen Dordt, Industrieterrein Moerdijk met ’s lands 4e zeehaven, Breda, Oosterhout, op de grens van zand en klei, op de grens van Noord en Zuid Nederland en de Germaanse en Latijnse wereld in Europa.  

In het weidse westen zijn er polders met vnl. akkerbouw, dichterbij de Biesbosch wordt het kleinschaliger en kan er meer gefietst en gewandeld worden, terwijl bij Made het meer zandgrond is met meer melkvee. Ook in de bouwstijlen van de oude boerderijen zie je dit terug wat bepalend was in welk deel van Drimmelen. Bij de Amercentrale ligt een groot glastuinbouwgebied Plukmade, wat voor heel veel werkgelegenheid  en innovaties zorgt in onze regio.