Melkveebedrijf van den Heijkant

Melkveebedrijf van den Heijkant

Arjan en Lenneke van den Heijkant runnen een melkveebedrijf met de diverse neventakken.

Het bedrijf is in 1977 gebouwd (verplaatst vanuit Oosterhout) door  de ouders van Arjan en door Arjan en Lenneke in 2018 geheel overgenomen. Als jonge ondernemers staan zij voor de diverse uitdagingen die de agrarische sector vandaag de dag kent.  Het streven is om een gezond en rendabel bedrijf te hebben en te houden. Daar werken ze elke dag met liefde en passie aan.

Neventakken: Een bloemenpluktuin, workshops bloemschikken, kinderfeestjes en praktijkonderwijs MBO Curio. Bezige bijen dus die genieten van de contacten die ontstaan vanuit hun activiteiten. Het bedrijf is in 1977 gebouwd (verplaatst vanuit Oosterhout) door  de ouders van Arjan en door Arjan en Lenneke in 2018 geheel overgenomen. Als jonge ondernemers staan zij voor de diverse uitdagingen die de agrarische sector vandaag de dag kent.  Het streven is om een gezond en rendabel bedrijf te hebben en te houden. Daar werken ze elke dag met liefde en passie aan.
Een gezond bodemleven en efficiënt omgaan met mineralen zijn een belangrijk startpunt voor een gezonde bedrijfsvoering. Weidegang voor de koeien, afhankelijk van de weersomstandigheden, is daarbij uitgangspunt. Zij hebben daarom hoofdzakelijk grasland, met daarbij een klein gedeelte maisland. Het grasland wordt met gras en klaver ingezaaid. De klaver bindt stikstof uit de lucht en zorgt voor diepere worteling. Deze worteling is op zijn beurt weer goed voor het bodemleven en de doorlatendheid van het water. Het gras wordt gebruikt om de koeien te weiden en wordt opgeslagen  als wintervoorraad.
Iedere 5 jaar wordt een analyse gemaakt van de bodem. Deze bodemanalyse wordt gebruikt om het jaarlijks plan op te stellen hoe de grond het best te bemesten. Voor de bemesting wordt gebruik gemaakt van dierlijke mest, aangevuld met kunstmest. Beide mestsoorten worden op elkaar afgestemd, zodat deze bijdragen aan de instandhouding van een gezond bodemleven.
Klei is de grondsoort op het bedrijf. Deze maakt het weiden van het vee tot een uitdaging.
Sinds 2019 bevindt zich op dit melkveebedrijf ook een bloemenpluktuin. Boerin Lenneke kan hier haar passie en creativiteit voor de bloementeelt volledig in kwijt. In de zomer kunnen bezoekers zelf hier hun boeket plukken onder het motto: “Pluk je Geluk”.
Het bedrijf draagt bij aan de opleiding van jonge agrariërs door het geven van praktijklessen en melkonderwijs. Door dit melkonderwijs maken de deelnemers kennis met alles wat komt kijken bij het melken. Aan het eind van de cursus ontvangen de cursisten een officieel melkdiploma. Op deze wijze worden theorie, praktijk en ervaring gekoppeld.
Tijdens een kinderfeestje kunnen de kinderen op dat moment zich echte boer of boerin voelen. Op een speelse wijze maken zij kennis met de boerderij, de dieren en het werk van de echte boer en boerin.
www.lovely-living.nl
Facebook
Instagram