Melkveebedrijf Claassen

Bloemkwekerij van Zon

is uitgegroeid tot een echt familiebedrijf. Onze beide zonen werken op dit moment mee in het bedrijf en ook onze dochter springt af en toe bij.

De overgroot opa van Rens begon eind 19e eeuw de boerderij op de huidige locatie, waarvan de openveld schuur nog een onderdeel was. Opa Louis Claassen heeft het huis met aangrenzende schuur in 1923 gebouw. De schuur is helemaal met riet onderlegd. De familie Claassen is altijd al ondernemend en vooruitstrevend geweest. Zo was dit het eerste bedrijf in deze regio met melkleidingen.  De ligboxenstal (dwars achter de schuur) is gebouwd in 1973 door de vader van Rens, die samen met zijn vrijgezelle broer de boerderij runde. In 1999 is deze met 20 meter verlengd. Ondanks dat de gebouwen niet nieuw zijn,  zijn ze  wel up-to-date gehouden. Zo is de ligboxenstal voorzien van 2 melkrobots, een voer-aanschuifrobot en een mestrobot. In 2012 is er tijdens de dakrenovatie gekozen om het dak te voorzien van zonnepanelen, waardoor het bedrijf energie neutraal is.

Wij zijn het bedrijf in maart 1990 gestart op de bedrijfslocatie van mijn ouders die daar een gemengd bedrijf hadden.
Wij hebben ons als bedrijf toegelegd op de teelt van diverse zomerbloemen in de volle grond, met als specialisatie de teelt van siergrassen. De meeste gewassen, waaronder de siergrassen, maar ook pioenrozen en sieruien zijn vaste planten, die in het voorjaar uitschieten en in de periode mei t/m oktober geoogst worden. Het moment van oogsten en de werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook worden een aantal een-/tweejarige gewassen, waaronder duizendschoon, in tunnels geteeld.
Na het oogsten worden de takken in de loods gesorteerd en tot bosjes verwerkt. Deze bossen worden vervolgens in emmers gezet en op veilingkarren vervoerd naar de bloemenveiling Royal Flora Holland om daar verkocht te worden.
Bij onze gehele bedrijfsvoering staan natuurbeheer en duurzaamheid centraal:
Op het land, in de hagen/struiken en in de loods broeden o.a. kieviten, fazanten, valken en zwaluwen. Bij het bewerken van het land houden we rekening met deze broedplekken.
Door verwerking van het eigen groenafval tot meststof voor de siergrassen, wordt gewerkt aan een gesloten kringloop.
Waar mogelijk wordt onkruid handmatig of mechanisch bestreden.
Naast het feit dat de bloemen ten behoeve van de afzet, waaronder sieruien, al bijdragen aan het behoud van insecten en bijen, worden ook jaarlijks bloemen gezaaid voor het aantrekken en voeden van insecten, bijen en vlinders.
Onze manier van telen brengt nog veel handmatige werkzaamheden met zich mee, daarom hebben we relatief veel personeel in dienst. Enkele medewerkers wonen ook op onze bloemkwekerij.
Door te blijven vernieuwen en te zoeken naar producten die niet te grootschalig gekweekt/geoogst worden willen we naar de toekomst exclusief blijven.
Mocht u nog meer willen weten over ons bedrijf, bezoek dan onze website:
www.bloemkwekerijvanzon.nl
Met vriendelijke groet,
Frank, Edith, Koen, Rick en Kim van Zon