Familie Flipsen – Verhagen

Melkveebedrijf Flipsen – Verhagen

Ons melkveebedrijf is een echt familiebedrijf.

Het gezin bestaat uit vader John, moeder Monique, en de kinderen Nick, Samantha en Stefan die zich samen inzetten voor de goede zorg voor de koeien, het jongvee en het landwerk.  John werkt dagelijks op de boerderij, dus 7 dagen in de week. Monique verzorgt de administratie en de kalfjes 3 x per dag, behalve op de 2 dagen dat ze  buitenshuis werkt. Op deze dagen verzorgt Monique de kalfjes alleen ’s ochtends en neemt John de andere 2 momenten van die 2 dagen over. De kinderen springen na school, in het weekend en de vakanties bij, als het nodig is.  School/ Studie gaat immers voor.
De boerderij is in de begin 19e eeuw gebouwd. In de 2e wereldoorlog is deze plat gebombardeerd; na de oorlog is op dezelfde plek de boerderij weer opnieuw opgebouwd. Sommige gebouwen zijn dan ook wat ouder, en in de loop der jaren zijn er ook gebouwen verlengd, gerenoveerd en er zijn nieuwe gebouwen bijgekomen. Er wordt wel gewerkt met moderne machines. Zo worden de koeien gemolken door een melkrobot. De koeien mogen zelf weten wanneer ze naar de robot gaan (gedurende de dag en nacht) en hoe vaak ze naar de robot gaan, maar we houden wel in de gaten dat ze minstens 2 x per 24 uur naar de robot gaan, dit is belangrijk voor de gezondheid van het uier.
De roostervloeren worden schoongehouden door een mestrobot. Deze rijdt in 24 uur een keer of 6 de hele stal door om de vaste mest door de spleten van de roosters te schuiven zodat de koeien op droge, schone roosters lopen, wat beter is voor de conditie van de  poten van de koeien.  Een koeienstal waar de koeien de ruimte hebben om rond te lopen over de roosters en  lekker te liggen in ruime boxen die voorzien zijn  zaagsel , wordt een ligboxenstal genoemd. De golfplaten van onze ligboxenstal zijn 2 jaar geleden vervangen door lightroof dakplaten. Dit betekent dat het dak extra licht doorlatend is, zodat er veel langer daglicht binnenkomt en de lampen dus korter hoeven te branden. Deze lightroof platen werken ook isolerend, dus in de zomer heb je wel lekker veel licht maar niet meer warmte van de zon in de stal dan bij een gewoon dak. En in de winter zorgt het ervoor dat de warmte in stal blijft.
De koeien blijven een jaar rond in de stal.  De drachtige pinken en de droge koeien gaan in het weideseizoen de wei in. Drachtige pinken zijn kalveren van  ongeveer 1,5 tot 2 jaar oud, die drachtig zijn van hun eerste kalf. Droge koeien zijn koeien die ongeveer 6 weken voor ze opnieuw een kalfje krijgen, verplicht met “vakantie” gaan,  ze krijgen zeg maar “zwangerschapsverlof”.  Zij geven in deze “droogstand”  geen melk, dus hoeven niet naar de robot. Ze staan op een aparte plaats in de stal of gaan dus in voorjaar en zomer naar buiten, de wei in.  Ze krijgen uitgebalanceerde voeding en rust, wat belangrijk is.  Want zo kan het kalfje in haar buik goed groeien en kan de koe zelf op kracht blijven.
Het voer dat de koeien en het jongvee krijgen is VLOG voer. Dit houdt in dat het voer NIET genetisch is gemanipuleerd. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dieren gezonde voeding binnen krijgen. Want wat de koe eet; is terug te zien in de melk. Wij leveren dan ook VLOG melk aan de fabriek DOC.
Onze boerderij is ook aangesloten bij Klasseboeren. Wij zijn een erkende educatieboerderij. Voor klassen van basis- en middelbare scholen in de regio bieden wij rondleidingen aan. Zo kunnen wij de schoolkinderen een goed beeld geven van de hedendaagse melkveehouderij. Naast rondleidingen via Klasseboeren, kun je op onze boerderij ook je kinderfeestje vieren. Tijdens zo’n feestje mag je o.a. de kalfjes mee verzorgen, de koeien voeren en aaien en…. met de tractor meerijden of ponyrijden en nog veel meer, met lekker eten en drinken tussendoor. Via onze website www.feesttussendekoeien.nl kun je meer informatie krijgen.