Melkveebedrijf Hoeve D’Oorde vof

Hoeve d’Oorde VOF

is een melkveebedrijf in de Willemspolder in Raamsdonk.

Hoeve D’ Oorde VOF is een melkveebedrijf in de Willemspolder net buiten de gemeente Oosterhout. Het bedrijf is in de periode 1970 – 1980 in het kader van Ruilverkaveling gebouwd. Het bedrijf stond oorspronkelijk in het gebied De Heijkant in Oosterhout en was toen een gemengd bedrijf met melkkoeien en vleesvarkens. Het bedrijf is al 60 jaar in de familie.

Het bedrijf is in 1979 in het kader van ruilverkaveling gebouwd. Het bedrijf omvat 50 hectare grond, waarvan 41 hectare gras en 9 hectare snijmais. Momenteel worden er 125 melkkoeien gehouden en 70 stuks jongvee. De capaciteit van de gebouwen is geschikt voor 150 melkkoeien.
Het gezin bestaat uit vader, moeder en 4 dochters, waarvan er 2 in de agrarische sector actief zijn.
Een aantal jaren geleden is een nieuwe stal voor de melkkoeien gebouwd, ruim en licht en met veel frisse lucht. De stal heeft een speciale emissiearme vloer met als doel de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
De koeien worden 2 x daags gemolken in een melkstal. In de melkstal worden 24 koeien tegelijkertijd gemolken. De melk wordt gekoeld bewaard in een melktank en wordt 3 x per week opgehaald.
In mei 2021 is er gestart met zomerstalvoedering. Dit houdt in dat er dagelijks vers gras gemaaid en opgeraapt wordt. Dit gras wordt in de voermengwagen gemengd met andere voedermiddelen zoals maïs, kuilgras en gehakseld stro. Aangevuld met mineralen en kalk wordt dit gevoerd aan de koeien. De reden hiervan is om meer eiwit van eigen land te halen en zo dus minder soja aan te kopen. Zo wordt er op een duurzamere manier melk geproduceerd.
Er worden jaarlijks 125 kalveren geboren, waarvan ongeveer de helft vaarskalveren zijn. Hiervan worden 35 stuks vaarskalveren aangehouden voor vervanging van de veestapel.  Het duurt ongeveer 2 jaar totdat een kalf uitgegroeid is tot een melkkoe.
Het bedrijf wordt met veel passie gerund door de familie. Het is een echt gezinsbedrijf waarin iedereen zijn steentje bijdraagt, van jong tot oud.
FB pagina: www.facebook.com/hoevedoorde